Privacy Statement Applicants NL2018-05-23T15:21:40+00:00

Privacy Statement Sollicitanten

Click here for English
GA TERUG NAAR JOBS PAGINA

Door middel van deze verklaring wordt u geïnformeerd inzake de verwerking van uw gegevens in het kader van een sollicitatietraject bij onze organisatie. Deze verklaring omschrijft welke persoonsgegevens, op welke basis en waarom verwerkt worden en welke rechten u hebt.

Het verstrekken van uw persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om het sollicitatietraject te doorlopen en in aanmerking te komen om bij ons aangeworven te worden.

Identificatie en persoonsgegevens

De verwerkingsverantwoordelijke van de gegevens is Solventure, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Sluisweg 1/b18 – BE 0873 679 097.

Persoonsgegevens

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt: identificatiegegevens, contactgegevens, familiale gegevens, gedragsgegevens en persoonlijke kenmerken, opleidings- en beroepsgegevens en alle gegevens dewelke u op de documenten die u ons in het kader van uw sollicitatietraject bezorgt genoteerd zijn.

Doeleinden

Uw persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van ons solicitatie traject, inclusief interviews organiseren, voorbereiden en noteren, tests voor solicitanten, evaluaties en resultaten capteren hetgeen wij noodzakelijk achten in het solicitatieproces. Dit proces is wettelijk toegelaten onder Art. 6(1)(f), (EU) 2016/679 (GDPR) binnen het kader solicitatie, evaluatie en selectie van kandidaten in ons solicitatieproces. Uw reactie op onze vacature geld als de actieve handeling waarbij u uw geïnformeerde, vrije, specifieke en ondubbelzinnige toestemming geeft voor de verwerking van uw gegevens.

U kan deze toestemming op elk moment intrekken.

Bewaartermijn

Uw gegevens worden bewaard tot 3 jaar na het einde van het sollicitatietraject.

Ontvangers en doorgifte

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden buiten Greenhouse Software, Inc. om. Dit cloud services platform, gebaseerd in de Verenigde Staten van Amerika, gebruiken wij om ons solicitatie- en interview proces conform te organiserenen faciliteren.

Rechten met betrekking tot verwerking van de aan ons verstrekte gegevens

U hebt het recht om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, om onjuiste gegevens te doen verbeteren, om te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen, om de verwerking van de persoonsgegevens die op u van toepassing zijn te beperken en/of bezwaar te maken tegen de verwerking van de aan ons verstrekte gegevens.

U hebt tevens het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit bij vermeend misbruik van uw gegevens door ons.

Contact

Ingeval u vragen heeft over het gebruik en de verwerking van uw persoonsgegevens kan u zich wenden tot ons via onze Data Protection Officer Ruth Van Impe, ruth_vanimpe@solventure.eu.